Prestatieafspraken Havensteder - Gemeente Rotterdam.
Vanuit de Woningwet moesten gemeente Rotterdam en woningcorporatie Havensteder eind 2016 komen tot gezamenlijke prestatieafspraken over hun volkshuisvestelijke doelen en activiteiten voor 2017 en verder. De samenwerking verliep verre van soepel. In deze film schetsen de direct betrokkenen hun samenwerking en formuleren ze aanknopingspunten voor verbetering.

Opdrachtgever: Havensteder en Gemeente Rotterdam
I.s.m: BuroB / Perry Boomsluiter
.
Film.
Filmstills.

andere filmprojecten